Vragen en antwoorden

Nee, u kunt zonder verwijzing zelf meteen een afspraak maken.
Ook zonder klachten bent u welkom. Houdt er wel rekening mee, dat de zorg­verzekeraar alleen een therapeutische afspraak (dus gericht op klachten) vergoedt.
Op grond van de Wet op de Genees­kundige Behandelings­overeenkomst (WGBO) zijn zorgv­erleners verplicht een medisch dossier bij te houden, en dat 15 jaar te bewaren. De gegevens­opslag voldoet aan de eisen van de wet Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG). Voor zorg­verleners geldt op grond van de beroeps­code en het wettelijk geregeld medisch beroeps­geheim een geheim­houdings­plicht. Dit betekent dat alleen uw behandelaar uw gegevens in mag zien, tenzij u schriftelijke toe­stemming geeft voor inzage door een andere partij.
De intensiteit van de behandeling kan worden aangepast aan uw omstandig­heden en wensen. Dus ook als u veel pijn heeft of erg gevoelig bent, kunt u behandeld worden.
Het is overigens een mis­verstand dat een massage persé pijn moet doen om effectief te zijn.
Een behandeling is altijd mogelijk, met of zonder kleding. Dit is vooral afhankelijk van de toegepaste behandel­techniek. Bij bijvoorbeeld voet­reflexologie  is uit­kleden niet nodig, bij sommige andere technieken wel.
Minder­jarigen kunnen ook behandeld worden. Houdt u er rekening mee dat op grond van de Wet op de Genees­kundige Behandelings­overeenkomst (WGBO) bij kinderen tot 12 jaar de toestemming van beide ouders/voogden vereist is. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van beide ouders/voogden en van de jongere zelf vereist.
Als therapeut doe ik er alles aan om u op een goede en respect­volle manier hulp te bieden. Toch kan het voor­komen dat u ergens niet tevreden over bent. Het is fijn als u die onvrede met mij wilt bespreken. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hierbij hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, wendt u zich dan tot de VBAG. Zie de klachten-pagina van hun web­site.