Voetreflex therapie

Voetreflexmassage is een heerlijk ontspannende massage, die tevens bekend staat om haar effect op de rest van het lichaam. Deze massage helpt het lichaam om meer in balans te komen.

De huidige voetreflex therapie is gebaseerd op een oude vorm van therapie. Ongeveer 4000 jaar geleden werden in China, Egypte en Amerika al behandelingen op de voet en hand gegeven waarbij men gebruikmaakte van impulsen. Langzamerhand begint men ook in de westerse wereld de werkzaamheid van deze massage te zien en er interesse voor te tonen.

In de huidige samenleving krijgen steeds meer mensen last van lichamelijke en psychische klachten. Dit heeft onder andere te maken met het wegvallen van zekerheden en de toename van de prestatiedruk.

De voeten kun je zien als de spiegels van je lichaam. Ieder mens heeft maar liefst 71 drukpunten onder de voeten. Deze drukpunten corresponderen niet alleen met organen maar ook met spieren en zenuwen in het gehele lichaam.
Organen, klieren en andere delen van het lichaam kunnen worden beïnvloed door de specifieke reflexgebieden op de voeten te bewerken. Het bewerken van de reflexgebieden bevordert het zelfgenezend vermogen van de mens, doordat ontspanning wordt bevorderd, doorbloeding verbetert en blokkades in het zenuwstelsel worden opgeheven.

Door toepassing van deze vorm van massage op de voeten worden de zenuwuiteinden in de voeten, die met de corresponderende organen zijn verbonden, geprikkeld en op een positieve manier beïnvloed. Tijdens de massage kunnen de voeten pijnlijke plekken hebben zonder dat u er zelf iets aan kunt zien. Dit kan betekenen dat het corresponderende orgaan niet optimaal functioneert of dat de energiedoorstroming in uw lichaam daar stagneert.

Gevoelige zones willen echter niet altijd zeggen dat er iets aan de hand is! Er kan ook sprake zijn van een tijdelijke overbelasting of vermoeidheid.

Voor welke klachten is voetreflextherapie geschikt?

Voetreflextherapie is geschikt voor zeer uiteenlopende lichamelijke klachten zoals darmklachten, migraine, rugklachten, reumatische aandoeningen, pijn van allerlei aard, allergieën, eczeem, hielspoor, tinnitus etc. Maar ook voor psychische klachten zoals verwerking van een trauma, verwerking van het verlies van een dierbaar persoon, depressie en hormonale klachten zoals overgangsklachten.
Ook is voetreflextherapie geschikt bij een lichamelijke trauma (operatie, kwetsuur) waarbij een lichaamsdeel nog te pijnlijk is om oefeningen te doen of te masseren. Via de voetreflextherapie kunnen we de energie in het aangedane deel beter laten werken.
En natuurlijk kan een voetreflexbehandeling ook voor vage klachten, zoals het niet lekker in uw vel zitten, net het duwtje zijn dat u nodig heeft.

Veilig en voor iedereen

Voetreflextherapie is voor iedereen geschikt. Het is een veilige geneeswijze voor talloze lichamelijke en psychische klachten en werkt ook preventief. Na de behandeling voelt u zich goed en ontspannen.
Iemand hoeft niet ziek te zijn om baat te hebben bij voetreflextherapie. Voor velen betekent het een “opkikker”.
Voor anderen is het een preventief middel om niet uit balans te raken.
Het is een veilige therapievorm en ook gezonde mensen ervaren een behandeling als zeer positief.
Voetreflex vervangt GEEN behandeling die door een arts werd voorgeschreven, maar kan deze wel aanvullen en ondersteunen.

De behandeling

Bij een eerste behandeling zullen bij u, naar aanleiding van uw klachten en uw verhaal, diverse reflexzones op de voet worden nagelopen. Zo krijgt de therapeut een indruk van uw energiebalans. Daarna gaat de therapeut volgens een behandelplan via druktechnieken de diverse reflexpunten behandelen. Het drukken kan iets pijnlijk zijn, vaak ook aangenaam pijnlijk of prikkelend. De meeste mensen ervaren de behandeling in zijn geheel als prettig en ontspannend.

Er zijn 3 verschillende behandelingen mogelijk:
–  De reguliere voetreflex behandeling, waarbij alle voetreflex zones van het lichaam worden benaderd (duurt ongeveer 60 minuten)
–  Ontspannende voetreflex massage (kan variëren van 30 minuten tot 45 minuten)
–  Lymfe drainage d.m.v. voetreflexmassage, ter bevordering van de lymfestromingen en daardoor betere afvoer van afvalstoffen. (duurt ongeveer 45 minuten).

Mogelijke reacties:

Iedereen reageert op zijn eigen unieke manier, op zijn eigen tempo. Soms kan er tijdelijk een verergering van de klachten optreden alvorens deze veranderen of verdwijnen.

Andere reacties kunnen zijn:

–  transpiratie,
–  donkere urine,
–  diarree (afvoer afvalstoffen ),
–  slaperigheid,
–  energiek worden,
–  veranderen van emoties bv. huilen, lachen ….,
–  koud of warm worden,
–  prikkelingen,
–  duizeligheid,
–  veranderde gevoelens op allerlei vlak,
–  oude kwalen die even terugkomen om daarna te verdwijnen.

Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat er een verbetering of genezing van uw klachten optreedt. Dit kan op emotioneel en/of lichamelijk vlak zijn. De meeste mensen ervaren al vanaf de eerste of tweede behandeling een reactie. Mocht u, wat uitzonderlijk zou zijn, helemaal niets bemerken, dan staken we na hooguit 4 behandelingen de therapie (uiteraard altijd in overleg met u!).

Voetreflextherapie is bekend onder vele namen: voetreflexologie, reflexzonetherapie, reflexologie, voetreflexmassage, reflexmassage, voetreflex….

U kunt er ook voor kiezen incidenteel een afspraak voor een gehele voetreflexmassage te maken om gewoon lekker in uw energie te komen of omdat u na het lezen van deze website nieuwsgierig bent geworden wat voetreflex therapie voor u zou kunnen betekenen.