Wetgeving

Nieuwe wet Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe wet ‘Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg’,
kortweg: de Wkkgz, in werking getreden.

Deze wet biedt de hulpvragende consument tranparantie over de mogelijkheden van beroep in geval van incidenten en calamiteiten bij/tijdens de ontvangen zorg.

Alle zorgverleners in Nederland zijn verplicht aangesloten bij een klachteninstantie die namens hen als onafhankelijk lichaam een ingediende klacht van een patient/client behandelt en een uitspraak doet.

De branchevereniging VBAG, waar ik geregisteerd ben als therapeut, heeft al haar leden aangesloten bij Quasir.