Massage bij Kanker

Een op de drie mensen krijgt tegenwoordig te maken met één of andere vorm van kanker. Wanneer je geconfronteerd wordt met de ziekte kanker, dan staat je wereld op z’n kop. Alle aandacht is gericht op de ziekte en niet meer op jou als mens en de aanrakingen zijn medisch, zakelijk en vaak pijnlijk. Je bent het vertrouwen in je lichaam kwijt. Het is dan plezierig om op een niet-medische manier aangeraakt te worden door middel van een massage.

Massage geeft geen genezing, maar verbetert wel de kwaliteit van het leven. Zowel lichaam als hoofd heeft behoefte aan ontspanning. Een massage helpt het contact met en het vertrouwen in jouw lichaam te herstellen. Nog belangrijker: massage kan symptomen als pijn, misselijkheid, vermoeidheid, slapeloosheid, angst, eenzaamheid, isolatie, stress en depressie verminderen.

Veel mensen denken dat kanker en massage niet samengaan, maar toch kunnen mensen met kanker veel baat hebben bij massage. Deze kan plaatsvinden in alle fasen van de ziekte: tijdens of na de behandeling en zelfs in een palliatieve fase. Massage geeft geen genezing, maar geeft ontspanning en verbetert de kwaliteit van leven.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de kwaliteit van leven en het immuunsysteem door massage verbeterd worden en dat pijn en angst verminderen. 
De aanraking en de aandacht tijdens de massage laten je weer voelen dat je bent wie je werkelijk bent. Niet een patiënt met kanker, maar een mens die er mag zijn, met gevoelens, verlangens en wensen.

Masseren bij kanker is niet vanzelfsprekend. Zonder kennis van deze ziekte is het onverantwoord een massage te geven. Er dient rekening gehouden te worden met de verschillende vormen en stadia van kanker. Ik heb hiervoor een speciale opleiding “Massage en Kanker” gevolgd. In de cursus worden massagetechnieken geleerd zodat een verantwoorde massage kan worden gegeven.

Een massage is géén vervanging van de reguliere behandelingen die de cliënt geadviseerd krijgt van de eigen arts/specialist en biedt ook geen genezing. Wel kan een massage als aanvulling worden gegeven naast de behandelingen, die je al ontvangt, zelfs tijdens de chemo kuur. Wanneer er twijfel bestaat, dan wordt verzocht dit eerst te bespreken met de behandelend arts/specialist. 

Wat is massage bij kanker?

Massage bij kanker is een liefdevolle, respectvolle ontspanningsmassage. Er wordt telkens gekeken naar uw situatie op dat moment en wat u wel of niet kan en aan de hand daarvan wordt u gepositioneerd. Dat kan in bed zijn, op de massagetafel of op een stoel. Wat voor u op dat moment prettig voelt. De aanraking is zeer zacht. Er wordt rekening gehouden met uw lichamelijke situatie zoals het aangedane gebied, de lichamelijke klachten door de medicatie en uw conditie en energieniveau van de dag. Dit bepaalt ook de duur van de massage. Dit zal altijd in onderling overleg gaan.

Masseren tijdens de behandelfase

U bent misschien met chemotherapie, bestralingen of hormoontherapie bezig. Ook nu kunt u ter ondersteuning gemasseerd worden. De massage ontspant en kan pijnvermindering geven.

Masseren na de behandelfase

U komt in het controle traject. De behandeling is klaar, maar om de zoveel tijd moet u naar het ziekenhuis voor controle. Dit geeft spanning en onzekerheid.
U kunt nog klachten hebben van de behandeling, zoals een slechte conditie, gewrichtsklachten, vermoeidheid, opvliegers, geen of weinig energie hebben.
De massage kan uw herstel ondersteunen. U kunt de regie over uw eigen lijf en leven weer gaan voelen en er contact mee maken.

Wanneer je niet meer beter wordt

Deze fase kenmerkt zich door vragen en onzekerheid. Hoelang en hoe zal deze laatste tijd eruit zien. Hoe houd ik me staande na zo’n moeilijk bericht. Massage kan in deze tijd een moment voor jezelf zijn, ontspanning en liefdevolle aanraking. Een moment waar emoties gevoeld mogen worden.

Waar vindt de massageplaats?

In principe masseer ik in mijn eigen praktijk, maar mocht u niet in de gelegenheid zijn naar mij te komen, dan kom ik in overleg ook bij uw thuis of in het ziekenhuis.
Ik wil u graag helpen om door dit aangrijpende en moeilijke proces te gaan, uiteraard naast de reguliere zorgaanbieders.
Mijn behandelingen kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden, afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de aanvullende verzekering.
Als u nog meer vragen of informatie wilt hebben, neem gerust contact met mij op (zie Contact).

Ook voor uw naasten

Ik ben mij er van bewust dat uw situatie ook voor uw naasten de nodige spanning teweeg brengt. Natuurlijk kunnen zij ook bij mij terecht om zich een keer te kunnen ontspannen door een ontspanningsmassage of een behandeling van klachten die door hele situatie zijn ontstaan.