Contra-indicaties

Contra-indicaties zijn redenen waar iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) behandeld mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn of u geheel/gedeeltelijk behandeld mag worden zal, voorafgaand aan elke behandeling, een korte intake afgenomen worden. Let wel, indien ik niet volledig of verkeerd wordt ingelicht, kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde behandeling.

In het belang van uw eigen gezondheid mag/zal ik u bij de volgende aandoeningen niet behandelen:

 • Besmettelijke huidziekten
 • Infectieziekten zoals griep of ernstige verkoudheid
 • Steenpuist (vanwege het grote besmettings- en uitbreidingsgevaar)
 • Zeer slechte algemene gezondheidstoestand
 • Koorts
 • Overige onbekende pathologische afwijkingen

Ik zal bij de behandeling rekening houden met de keuze en de kracht van de handgrepen indien er bij u sprake is van:

 • Overgevoeligheidsreacties
 • Lichte vaataandoeningen
 • Verhoogde bloeddruk
 • Niet besmettelijke huidziekten
 • Spataders

Soms zal ik u, in onderling overleg, op een specifieke plaats niet behandelen, maar op de rest van het lichaam kan het dan wel. Denk hierbij aan:

 • Acuut trauma
 • Ontstekingen (tenzij deze gepaard gaan met koorts)
 • Verdikkingen, waarbij men twijfelt aan de oorzaak
 • Ernstige vaatziekten