Mijn werkwijze

De persoonlijke aanpak van Hans Baltzer

Of u nu komt voor een therapeutische massage of u hebt klachten waarvan u de oorzaak niet kunt achterhalen? Ik behandel u altijd vanuit mijn vakbekwaamheid en persoonlijke betrokkenheid. Ik ben bevlogen, echt geïnteresseerd in u als mens en laat u graag kennis maken met wat mijn diverse behandelingen voor u kunnen doen.

Algemeen

Massage Praktijk Baltzer verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen, alvorens een massagebehandeling te ondergaan.

Intake gesprek

Tijdens de eerste afspraak, neem ik ruim de tijd om kennis te maken. Deze anamnese is van belang om een specifiek en persoonlijk behandelplan/massageplan voor u samen te stellen.
Ook indien u alleen gebruik wilt maken van een ontspanningsmassage wil ik graag op de hoogte zijn van uw persoonlijke situatie. Er kunnen namelijk indicaties mogelijk zijn waarmee ik rekening moet houden alvorens over te gaan tot de massage.

Na dit ontspannen vraaggesprek wordt uw algehele statiek (lichaamshouding) bekeken. Deze onderzoeksfase is van belang omdat elk mens uniek is. Het kan zijn dat blessures of klachten ontstaan zijn door bepaalde lichaamshouding en/of lichaamskenmerken.

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, dan dient u dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van uzelf.

Overleg is een belangrijk onderdeel van elke behandeling. Ik waardeer openhartige feedback en hier ga ik dan ook vertrouwelijk en serieus mee om. Heeft u een vraag waar ik niet direct het antwoord op kan geven? Dan help ik u graag om dit uit te zoeken.

Uiteraard wordt uw informatie geheel vertrouwelijk behandeld en verstrek ik die zonder uw nadrukkelijke toestemming nooit aan derden.

Behandelovereenkomst

Voordat ik overga met de behandeling zal ik u een behandelovereenkomst overhandigen, die door ons beiden dient te worden ondertekend. Hierop staan de rechten en plichten vermeld voor zowel de cliënt als de therapeut. Deze overeenkomst voldoet onder andere aan de laatste wetten betreffende de Privacy (AVG) maar ook wat betreft Klachten en Kwaliteit (WKKGZ).

Om alvast op de hoogte te zijn kunt u een hier een voorbeeld vinden.

Belangrijk

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het beter is om u niet te laten behandelen, bijvoorbeeld bij koorts, griep en/of infecties. Lees voor meer informatie hierover het overzicht van de contra-indicaties.

Bij bepaalde behandelingen wordt de doorbloeding in de spieren bevorderd. Dat houdt in dat er gedurende de behandeling en vlak na de behandeling minder bloed beschikbaar is voor de spijsverteringsorganen. Hierdoor is het beter als er enige tijd (ongeveer 1,5 uur) zit tussen een maaltijd en een behandeling. U kunt een behandeling in dit kader vergelijken met een stevige sportactiviteit. Na een behandeling is het wel belangrijk om goed te drinken. Dit is voor de afvoer van afvalstoffen (die tijdens de behandeling zijn vrijgekomen) te bevorderen.