Nieuws

NIEUWS  NIEUWS  NIEUWS

 

KANS (klachten arm, nek en schouder)

KANS is de nieuwe benaming voor RSI (Repetitive Strain Injury) klachten. KANS staat voor Klachten aan de Arm, Nek en/of  Schouder waaraan geen acuut trauma of een systematische ziekte ten grondslag ligt. Klachten aan de arm, nek en/of schouder zijn onder te verdelen in specifieke en a-specifieke klachten. Bij specifieke klachten is er een medisch aantoonbare oorzaak gevonden. Bekende specifieke aandoeningen zijn de tenniselleboog, het carpaal tunnel syndroom en het rotatorcuff syndroom. Bij a-specifieke klachten is er geen medische oorzaak te vinden. De klachten kunnen ontstaan door fysieke belasting (continu kracht zetten, verkeerde houding), psychosociale belasting (werkstress) of persoonsgebonden factoren (iemands belastbaarheid). Belangrijk is bij deze klachten, dat u inzicht krijgt in de verhouding belasting – belastbaarheid. Hier kan de massagetherapeut u bij helpen.

Wat is KANS?

Door lange tijd achter elkaar dezelfde bewegingen te maken of dezelfde houding aan te nemen, kunnen klachten en aandoeningen ontstaan. Werken met een beeldscherm is ‘repeterend werk’. Juist hierbij blijven schouders en rug steeds in dezelfde houding, terwijl alsmaar dezelfde repeterende bewegingen worden gemaakt met de vingers, pols en ellebogen. Hierbij loopt u het risico op KANS. Juist regelmatig bewegen tijdens het werk kan klachten voorkomen. Ernstige vorm van KANS kan leiden tot een stadium waarbij u uw armen, vingers of polsen nauwelijks nog kunt gebruiken. Neem dus bij beginnende klachten al maatregelen!

Wat zijn de klachten?

Er zijn drie pijnfasen te onderscheiden bij KANS: Fase 1: Beginnende fase Tintelende, gevoelige en vermoeide handen, polsen, armen, nek of schouders. De klachten treden op tijdens of vlak na het werk en verdwijnen vaak met normale avond- of weekendrust. De relatie met het werk wordt nog niet door iedereen gelegd. De klachten zijn meestal nog draaglijk. Houdt uw klachten niet voor u, ze gaan niet vanzelf over! Als u in dit stadium maatregelen neemt, verdwijnen de klachten volledig. Lees verderop welke maatregelen KANS voorkomen. Fase 2: Gevorderde fase Er is geen relatie meer met bepaalde taken, de pijn treedt op bij van alles. Pijn kan variëren tussen licht tintelend gevoel of brandende pijn, soms is er sprake van krachtverlies. Nek, schouders, armen, polsen en handen zijn overgevoelig of juist gevoelloos. De vingers tintelen. Klachten verdwijnen niet meer door normale avond- of weekendrust. U wordt dringend aangeraden naar uw huisarts. Fase 3: Blijvende fase Aanhoudende pijn die niet meer verdwijnt. Werken is (bijna) niet meer mogelijk. Het oppakken van een kopje is al pijnlijk. U heeft nauwelijks kracht meer in uw armen en handen. Behandeling heeft nog maar weinig succes. Neem daarom meteen maatregelen in fase 1.

Wat kunt u zelf doen aan KANS?

Als u veel achter een beeldscherm werkt, kunnen schouders en armen te veel gespannen zijn. Dit veroorzaakt schouderpijn, nekpijn of zelfs hoofdpijn. Het is belangrijk om voldoende rustmomenten te nemen tijdens het werken. Ook zijn er bepaalde oefeningen om de schouderspieren weer wat losser te maken. U kunt draaiende bewegingen maken met de schouders, even uitrekken of het hoofd voorzichtig naar links en naar rechts draaien. Let er ook op dat uw werkhouding goed is en de werkplek op de juiste manier is ingesteld.