Wkkgz

Nieuwe wet Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe wet ‘Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg’,
kortweg: de Wkkgz, in werking getreden.

Deze wet biedt de hulpvragende consument tranparantie over de mogelijkheden van beroep in geval van incidenten en calamiteiten bij/tijdens de ontvangen zorg.

Alle zorgverleners in Nederland zijn verplicht aangesloten bij een klachteninstantie die namens hen als onafhankelijk lichaam een ingediende klacht van een patient/client behandelt en een uitspraak doet.

De BATC, waar ik geregisteerd ben als therapeut, heeft zitting in een overkoepelend orgaan, genaamd CAM COOP, welke bij eventuele klachten zal begeleiden en/of adviseren.

Wilt u meer weten over de wet en de te volgen procedure?,   klik hier

terug naar Praktijk